Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Üzenet a szülőknek

Légy te is Barnabás!

„…Barnabás… bátorította mindnyájukat…” (Apostolok cselekedetei 11:22-23)

Talentumainkat a gyülekezet építésére kell használnunk (ld. 1Korinthus 14:12). Az építés szó a Szentírás eredeti szövegében is építkezésre utal, azt jelenti: „megépíteni, felépíteni, erődíteni”. Ajándékodat Isten arra tervezte, hogy másokat építsen általa. Csak akkor találsz igazi megelégedettségre, ha erre a célra használod őket. Ha nem ismerős számodra a ciprusi József neve, nem számít. A legtöbben „becenevéről” ismerjük: „Barnabás… ami azt jelenti: Vigasztalás fia” (ApCsel 4:36). Amikor az újszövetségi idők keresztényei elcsüggedtek, és arra volt szükségük, hogy valaki felvidítsa őket, a jeruzsálemi gyülekezet Barnabást küldte, aki „bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban… És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz” (ApCsel 11:23-24). Aztán, ahogy a munka növekedett és sokasodott, Barnabás megkérte Pált, hogy csatlakozzon hozzájuk, ő maga pedig megelégedett a mellékszereplő helyével (ld. ApCsel 11:25-26). Rebecca Barlow Jordan mondja: „A bátorító lehet, hogy az első sorban kezdi, de végül visszavonul igazi helyére, hátra… Miután Pál és Barnabás együtt utaztak, Pál vezetővé lépett elő, Barnabás pedig visszahúzódott a háttérbe, mint ahogy sok bátorító teszi. Mindig vannak árvák, akiket örökbe kell fogadni… éhes szívek, akiknek lelki biztatásra van szükségük. A bátorítók nem vágynak megbecsülésre, de munkájuk eredményét, mint Barnabásét is, lehetetlen nem észrevenni.” Mint az oxigén a szervezetünknek, olyan a biztatás a léleknek. Ez buzdít kitartásra, amikor könnyebb lenne feladni. Az igazság az, hogy soha nem fogsz olyan emberrel találkozni, aki ne lenne fontos Istennek! Tehát segíts nekik biztató szavakkal, ne rombold őket, hanem építsd (ld. Róma 14:19-20)!

 

Mennyit bízhat rád Isten?sok_penz_gazdagsag.jpeg

„Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit?” (Lukács 16:11)

Mi soha nem birtoklunk igazán semmit, csupán kölcsönbe kaptuk. Bármi is az, már Isten tulajdona volt, mielőtt mi világra jöttünk, és másnak fogja kölcsönadni, ha eltávozunk innen. Önző kultúránk azt mondja: „Ha nem az enyém, miért viseljem gondját?” Azok, akik megértik Isten akaratát, magasabb mérce szerint élnek. Ők azt mondják: „Ez Isten tulajdona, ezért még jobban kell rá vigyáznom!” Isten országában „a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon” (1Korinthus 4:2). Ennek szemléltetésére mondta el Jézus annak az üzletembernek a történetét, aki vagyonát szolgáira bízta, amíg ő távol volt. Amikor hazaérkezett, így értékelte és jutalmazta őket: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Máté 25:21). Ha a legtöbbet hozod ki abból, amit Isten neked adott, Ő három dolgot ígér neked jutalmul.
Először dicséretet kapsz: „Jól van, jó és hű szolgám!”
Másodszor előléptetést: „sokat bízok rád ezután”.
Végül fényes ünnepléssel tisztel meg: „menj be urad ünnepi lakomájára!” Sokaknak közülünk a pénz a legnagyobb próbatétel. Jézus ezt így fogalmazza meg: „Ha tehát a hamis mammonon [a földi gazdagságon] nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit [a mennyei kincseket]?” (Lukács 16:11 NLT). Egyenes arányosság van aközött, hogyan használod a pénzed, és az életminőséged között. A kérdés tehát ez: lehet, hogy az, ahogyan a pénzeddel bánsz, akadálya annak, hogy Isten még többel áldjon meg?

 

 

Csak te vagy ilyenanyai.jpg

Gyermeki önzőséggel azt gondoltam, hogy engem szeretsz a legjobban mindannyiunk közül. Aztán kiderült, a testvéreim is úgy érzik, számodra ők a legfontosabbak. Most sem értem, hogyan lehet igazságosan négyfelé osztani a szeretetet.

Tanulható, a génekben van vagy Istentől jövő ajándék lehet az anyai jóság? Emlékszem egy zűrös, nehéz időszakra, amikor hátrahagytad alkalmazkodó, kompromisszum-kész természeted, és szokatlanul határozottan koppantak a szavaid: „Nekem a gyerekeim a legfontosabbak, minden más csak utána jöhet." A szavaid ellentmondást nem tűrőek voltak. Ma már tudom, igazságuk adott nekik súlyt. Minket óvtál.

Egyedül te tudod, hol van az a kis forgó a fejemen, ahol szétnyílik a hajam, bárhogy fésülöm. Már a hangomból tudod, milyen napom volt, megsejted az örömöm és megérzed a fájdalmam. Hálás vagyok, mert nem vágtad a fejemhez hibáimat. Ha bajba kerültem, példálózás helyett példát mutattál. Nem hangoztattad: bezzeg én előre megmondtam, miért nem hallgattál rám. Csak megfogtad a kezem, és húztál engem a benned lakozó megfejthetetlen erőnek erejével. Amikor beteg voltam, a tekinteted csupa tűz és bizakodás volt, csak később tudtam meg, hogy titokban sírtál.

Úgy tűnik, a mi családunkban „titokban sírósak" az anyák. Emlékszem, amikor nagyi mesélt az ő édesanyjáról. Krumplipucolás közben kérésemre századszor is elbeszélte, milyen csodálatos, hűséges asszony volt a dédanyám, akit kitagadtak nemesi szülei, mert rangon aluli férfit választott hitveséül. Évekkel később, amikor megszülettek dédanyám gyerekei, visszahívták őt a szülői házba, felkínálva egy könnyebb élet lehetőségét, de szigorúan csak a férje és a gyerekek nélkül. Akkor látta utoljára az apját és az anyját. Nem volt kérdés: a dédapámat és a gyerekeit választotta. Amikor nagyi ideért a történetben, felállt a sámliról, mert halaszthatatlan dolga akadt a konyhában. Meglestem. A tűzhelynél állt és a kötényével itatta fel potyogó könnyeit. Nemcsak gyerekként, felnőttként is csodálkoztam, hogy hetvenéves kora felett is elsírta magát, ha az édesanyja került szóba. Megkérdeztem: Nagyi, miért sírsz? Azt felelte, hogy egy anya mindig hiányzik, mindegy, hány éves az ember...

Az előbb találtam egy levelet a szekrényben. Apa írta neked, mikor még a szíved alatt hordtál. Az van benne, hogy megtanult imádkozni, te kérted erre. Értem imádkoztatok, de sosem beszéltetek erről nekem.
Elmúltam negyven. Tudom, ma is ugyanolyan szeretnivalónak, szépnek és védtelennek látsz, mint az első pillanatban, amikor a kezedbe fogtál. Csak te vagy ilyen.

Fekete Zsuzsa 

 

Tedd meg az első lépést!

jezuskis.jpg„Jézus azt mondta neki: Kelj fel…!” (János 5:8)

A Bethesda tavánál Jézus egy olyan emberhez fordult, aki 38 éve mozgásképtelen volt, nem tudott járni. Ez hosszú idő arra várni, hogy valami változzon. Sokan közülünk feladnák. „Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: »Akarsz-e meggyógyulni?« A beteg így válaszolt neki: »Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.« Jézus azt mondta neki: »Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!«” (János 5:6-8). Te minek tekinted magad?

Tehetetlen áldozatnak? Wendy Blight mondja: „Így éltem… egy évtizedig. Huszonegy éves koromban megerőszakolt egy maszkot viselő idegen, aki a lakásomban rejtőzött. Azelőtt szerettem az életet. Épp akkor fejeztem be a főiskolát… dicséretesen diplomáztam… egy csodálatos ember menyasszonya voltam… és egy nagyszerű állás várt rám… Támadóm tette szétrombolta reményeimet és álmaimat. A félelem és kétségbeesés börtönében éltem. Aztán találkoztam Krisztussal… azok a szavak, melyeket ő mondott… a lelkem mélyére hatoltak. Én voltam az az ember azon a gyékénymatracon… hozzászokva a fájdalmas helyzethez… élveztem, hogy áldozat vagyok… kényelmes volt számomra. A Biblia azt mondja: »Isten igéje élő és ható… megítéli a szív gondolatait és szándékait« (Zsidókhoz írt levél 4:12), és ez egészen személyesen hozzám szólt. Tudtam, hogy nekem kell megtennem az első lépést. Feladtam a félelmet, önsajnálatot és gyászt… megtanultam, hogy Istennek terve van az életemmel és célja van a fájdalmammal. Mindazonáltal nem láttam ezt meg addig, amíg nem vettem a bátorságot, hogy felálljak és járjak. Ha ma te fekszel ott a gyékényen… nyisd ki Isten Igéjét! Engedd, hogy beszéljen hozzád… a remény és gyógyulás ígéreteit szólva. Ahhoz, hogy fel tudj kelni a gyékényről, fel kell adnod félelmedet, önsajnálatodat és kétségbeesésedet. Megteszed?”

 

Élni a két lépés közöttipad-wallpaper-tree-2.jpg

„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt…” (Zsoltárok 118:24)
Van egy beépített veszély a célkitűzésekben. Micsoda? Az, hogy azt hisszük, csak akkor leszünk boldogok, ha elérjük azt a célt. Azt mondjuk magunknak: „Ha majd lediplomázom, ha megházasodom, ha gyermekeim lesznek, ha majd lesz saját otthonom” és így tovább, egyre csak halogatjuk életünket.
Egy egyetemi professzor elmondja, hogy meghívták, mondjon beszédet egy katonai bázison. A repülőtéren egy Ralph nevű katonával kellett találkoznia. Miután bemutatkoztak egymásnak, elindultak a csomagokért. Ahogy elhaladtak a várakozó emberek mellett, Ralph folyton eltünedezett, egyszer, hogy segítsen egy idősebb hölgynek, aki elejtette bőröndjét úgy, hogy az kinyílt; egyszer, hogy felemeljen két kisgyermeket, hogy azok láthassák a Télapót; aztán ismét, hogy útba igazítson valakit, aki eltévedt. Minden alkalommal széles mosollyal az arcán tért vissza. „Hol tanult meg így élni?” – kérdezte tőle a professzor. „Ó – mondta Ralph – a háborúban, azt hiszem.” Aztán elmondta a professzornak, hogy amikor utoljára bevetésen volt, az volt a feladata, hogy aknákat derítsen fel, és látta, ahogy a barátai felrobbannak, egyik a másik után. „Akkor tanultam meg két lépés között élni” – mondta. Sohasem tudhattam, hogy a következő lépésem nem az utolsó lesz-e, ezért megtanultam, hogy mindent, amit csak tudok, hozzak ki abból a pillanatból, amíg felemelem a lábam, majd újra leteszem. Minden lépés, amit megtettem, egy egész új világ volt, és azt hiszem, azóta mindig így élek.” Ralph-nak igaza volt! Ahhoz, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni az életből, úgy kell élnünk, ahogy a Szentírás mondja: „Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsoltárok 118:24)

bible.jpg

Ami valóban nyugtalanító… 

(Lk.24,45; ApCsel 8,26; Zsid. 4,12)
 
Mark Twain, a világhírű amerikai író egy barátjával beszélgetett a vallásról.        
-Tudod – mondta a barátja -, a Szentírás tulajdonképpen azért van, hogy eligazítást adjon nekünk a hitben. Én nem sok hasznát veszem. A Bibliában olyan sok érthetetlen részre bukkanok…
Mark Twain hallgatott, majd elgondolkozva így felelt:
-Tudod, engem az érthetetlen bibliai helyek nem idegesítenek. Sokkal több gondom van azzal, amit megértek…
Mark Twain nyomán

Bevásárlás     (Máté 5;13)angyal.jpg
(Részlet a Kötőjeles történetek című könyvből)

Egy fiatalember azt álmodta, hogy bevásárolni indul. Belépett egy üzletbe, a pult mögött angyal állt. A meglepetéstől izgatottan érdeklődött:

-         Mit lehet kapni ebben az üzletben?

Az angyal barátságosan válaszolt:

-         Nálunk mindent megtalál, amit csak kíván…

-         Akkor szeretnék békét venni a világnak, és egy nagy adag megértést az embereknek meg tápláló élelmiszert az éhezőknek, sok időt és szeretetet a gyermekek számára és adjon még…

-         Bocsásson meg fiatalember – vágott szavába az angyal -, valamit félreértett, mi itt vetőmagot árulunk…

(Th. Klocke nyomán)

 

Önzetlen élet

„…adjatok, nem várva viszonzást…” (Lukács 6:35)00438521.jpg

Ha komolyan gondolod, hogy Jézushoz hasonlóvá akarsz válni, figyelj oda jól szavaira: „És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük… tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok…” (Lukács 6:31,35). Szeress viszonzást nem várva! Adj, még ha nem is köszönik meg! Bocsáss meg, akkor is, ha neked nem bocsátanak meg! Gyere korán, maradj későig, adj bele mindent, amid van, még ha soha senki nem is fogja észrevenni! Pál úgy nevezi ezt „… mennyei elhívás…” (Filippi 3:14). Oka van annak, hogy így nevezi: ilyen magas mércét senki sem állítana fel magának! Ha azt hiszed, hogy némelyek egyszerűen csak természetüknél fogva szeretetteljesebbek, mint mások, gondold át újra! A szeretet választás; olyan döntés, aminek ára van! Nem tudsz másokat szeretni, ha a tükör előtt álldogálsz magadat bámulva, nem tudsz adni másoknak, ha ragaszkodsz ahhoz, amid van. A szeretet sokba fog kerülni: az idődbe, a pénzedbe, sőt fel kell adnod az önmagadba feledkezésedet is. Ha azt hiszed, hogy elég, ha néhány vasárnap elmész a templomba, elolvasol egy könyvet, vagy részt veszel egy 7 lépcsős tanfolyamon, és máris olyan emberré válsz, mint amilyenről itt beszéltünk – hát sok szerencsét hozzá! Nincsenek előre gyártott szentek; nincs olyan instant formula, amely előidézi, hogy Isten szeretete kiáradjon. Ahhoz, hogy szeretni tudj, fel kell venned a keresztedet, meg kell tagadnod önmagadat, és másokat kell előtérbe helyezned. Emlékszel a házasságtörő nőre? Jézus lehajolt hozzá, hogy elérje, mellette állt a támadás idején, majd hazaküldte megszabadítva és új életszemléletet adva neki. Szeretnél olyan lenni, mint Jézus? Menj és keress megsebzett, reménytelen, sőt rossz embereket! Ha találtál, szolgálj feléjük, amíg megtalálják a megváltást, helyreállnak, megigazulnak. Így kell önzetlen életet élni!

(www.maiige.hu)

 

 

„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami pozitiv-gondolkodas.jpegaz életre és a kegyességre való…” (2Péter 1:3)

 

Íme, három életszabály. Először: tanuld meg, hogyan tudod befolyásolni a környezeted légkörét! A negatív beállítottság ragályos – vigyázz a „vírushordozókkal”! Szeresd őket, emeld fel őket, de ne engedd, hogy hatással legyenek rád! Szűrd át Isten Igéjén, amit az emberek mondanak neked! „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő (a „képes vagyok rá” hozzáállás), a szeretet (mely mindig a legjobbat akarja a másiknak, és a legjobbat keresi a másikban) és a józanság (szilárd és állhatatos) lelkét” (2Timóteus 1:7 NKJV). Másodszor: tanulj meg nevetni önmagadon! Egy asszony kapott egy helyes kis palántát, hazavitte, öntözgette, trágyázgatta, és kitette a napra. Egy évvel később felfedezte, hogy selyemvirág volt – még most is jót nevet rajta! Ha biztonságban tudod magad Isten szeretetében és elfogadásában, képes leszel nevetni önmagadon; ez a lelki érettség egyik jele. Harmadszor: tanuld meg számításba venni Istent! Hallottál már valaha a 90/10 szabályról? Amikor a körülmények 90%-át nem tudod irányítani, összpontosíts arra a 10 %-ra, amivel tudsz kezdeni valamit. Pál ezt tette. „…mindenféleképpen gyötrődtünk: kívül harcok, belül félelmek. De Isten…” (2Korinthus 7:5-6). Figyeld meg ezeket a szavakat: „De Isten”.
Amikor hegynyi problémával nézel szembe, mindig emlékezz: Isten el tudja mozdítani, el tudja egyengetni, alagutat tud átfúrni rajta, vagy segíteni tud abban, hogy megmászd. Neked csak annyit kell tenned, hogy számításba veszed Őt, keresed Vele a találkozást, és tanácsot kérsz Igéjéből. „A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben…” (Kolossé 3:16 Károli). Legyen benned gazdag készlet a Szentírásból, melyből minden nap meríthetsz!
 
Tanítsd meg gyermekeidnek a kemény munka értékét! apa01.jpg
 
A Navigator’s alapítója, Lorne Sanny mosolyogva emlékszik vissza apja szavaira, melyek egész életét megváltoztatták: „Fiam, szokj hozzá!” Azok a szülők, akik azt hiszik, hogy jót tesznek gyermekeiknek azzal, ha hagyják, hogy elkerüljék a kemény munkát, becsapják önmagukat. Gyermekük így felelőtlenné, megbízhatatlanná válik, függő viszonyba kerül, alulképzett lesz, és végül neheztelni fog rád, amiért túl-kímélted. „Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.” (Példabeszédek 10:4-5). Ha folyton megteszed gyermeked helyett, amit neki kellene elvégeznie, megbénítod fejlődését és kreativitását. A becsületes munkát Isten az ember boldogságához és testi-lelki növekedéséhez szükséges ellátmányként adja. Több ez pusztán anyagi kérdésnél, ez lelki dolog. A kemény munka jót tesz az embernek! „Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik” (Példabeszédek 13:4). Egy napon gyermeked meg fogja köszönni, hogy megkívántad tőle, hogy kivegye a maga részét a család életéből és elvégezze a rá eső házimunkát. Jövendőbeli férje vagy felesége szintén köszönetet fog mondani érte! Azt mondod: „De még olyan fiatalok, és annyi tanulnivalójuk és házi feladatuk van”. Ha megtanulnak írni, olvasni és számolni, de nem tanulnak felelősséget és nem válnak éretté, annak az árát keserűen meg fogják fizetni a jövőben. „Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát [felelősséget és munkát] hordoz” (Jeremiás siralmai 3:27 NAS). Amit fiatal korukban megtanulnak, annak egész életükben hasznát élvezik, mert Isten szerinti férfiakká és nőkké válnak!  (Forrás: www.maiige.hu)
 
 
 
„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról…”
(5 Mózes 6:6-7)

ez-450x300.jpgEgy nagy igehirdető egyszer ezt mondta: „Amikor nehéz idők jönnek, így kiáltunk: »Istenem, adj olyan férfiakat, akik megbirkóznak ezekkel a hegyekkel!« Válaszul Isten gyermekeket ad nekünk, és ezt mondja: »Tessék, az építőanyag!«” Gyermekeink építőanyagok, és nekünk Isten szerinti emberekké kell őket építenünk. Íme, a Biblia tervrajza:
1) „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.” Kedves szülő, ha te nem gyakorlod a szellemi alapelveket, gyermekeid sem fogják. Ha nem úgy élsz, mint ahogy „prédikálsz”, szavaid süket fülekre fognak találni, és lázadó szíveket fognak teremteni. Nem kell tökéletesnek lenned, de hitelesnek igen!
2) „Ismételgesd azokat fiaid előtt”. El kell mondanod, hangsúlyoznod kell, emlékeztetned kell rá, világosan és egyértelműen kell fogalmaznod, be kell tanítanod, beléjük kell vésned. Nem alkalomszerűen vagy tétlenül, hogy „majd maguktól is rájönnek”! Ennek szándékos, alapos, aktív és ismételt folyamatnak kell lennie.
3) „beszélj azokról”. Gyermekeid nem fogják csak úgy magukba szívni az igazságot. Beszélned kell róla, nem vallásoskodó hangon, melyet nem értenek, hanem természetes nyelvezettel, természetes módon, természetes helyzetekben. „beszélj azokról, akár a házadban vagy…” – otthon, az ismerős környezet biztonságában. „…akár úton jársz…” mindig kapóra jön a beszélgetés útközben a parkba vagy az iskolába. „…akár lefekszel, akár fölkelsz!” Figyelj oda a lehetőségekre, mert a tanításra alkalmas pillanatok előzetes bejelentés nélkül érkeznek. Carpe diem!* Azok a szülők, akik megragadják a napot, felfedezik, hogy Isten ellátta őket mindennel, ami ahhoz szükséges, hogy gyermekeiket Isten szerinti férfiakká és nőkké tudják formálni.
* Szakítsd le a napot! – latin szólás. Általában Élj a mának! Használd ki a pillanatot! jelentésben használják, de lehet pozitív töltete is, mint ahogy itt: Ragadd meg a kínálkozó alkalmat! jelentéssel.         (Forrás: www.maiige.hu)

 

Tanulj meg nemet mondani gyermekednekanya_gyerek_oleles.jpg

Csodálatos lehet mindig igent mondani az életnek, világnak és a gyermekednek, de egy olyan világban élünk, amely megkívánja tőlünk, hogy sokszor mégis „nemet” mondjunk. Gyermekeinket állandóan ellenőriznünk és felügyelnünk kell - hiszen szülők vagyunk és felelősséggel tartozunk értük. Ha megváltoztatjuk a szerepeket, talán még nagyobb problémákkal kell később szembenéznünk.

Mikor mondj nemet gyermekednek?

 

Tisztelned kell gyermeked törekvését az önállóság felé, és te - mint szülő - utat kell mutass számára, hogy megértse a felnőtté válás milyen széles körű jogokat és egyben kötelességeket is takar. Ő még nem érti, hogy ez a folyamat - gyermekből felelősségteljes felnőtté válni - nagyon hosszú, melynek leghangsúlyosabb része kamaszkorban játszódik le, azonban alapjait már egészen kicsi korban lefekteted.

Számtalan alakalommal kerülsz majd olyan helyzetbe, hogy nemet mondasz gyermekednek, mert szerinted ezáltal az ő érdekeit tartod szem előtt. Éles helyzetek alakulhatnak ki közöttetek és úgy érzed majd, hogy nemcsak a csatát veszted el, hanem magát a háborút is: gyermeked nem fog rád hallgatni, nem fogja a kéréseidet és tiltásaidat teljesíteni.

Fontos megértened, hogy a te neveléseden múlik, hogy a későbbiekben gyermekednek lesz-e önbizalma, személyisége és józan ítélőképessége, úgy mint ahogy te is annak idején megtanultad szüleidtől. A felnőtté válás hosszú folyamat, és az egyes helyzetekben hozott - lehet, hogy elsőre szigorúnak tűnő - döntéseid hatással lesznek az egész életére.

Tiltsunk vagy engedjünk? - az örök dilemma

 

Légy határozott, ne változtass a szabályokon, büntetéseken egyik napról a másikra. A gyermeknevelés egy hosszú folyamat, melynek eredménye tőled függ. Húzd meg a határokat, hozz néhány "törvényt", és ne térj el tőlük. A határozatlanság bizonytalanságot szül. Bizonyosodj meg arról, hogy gyermeked minden esetben tudja, mit várhat tőled.

Például ha kamaszgyermeked lefekvési órája este tíz és ha sikerül téged meggyőznie, hogy ezt hosszabítsd meg számára 11-ig, akkor ez olyan lesz számára mint egy séma, amelyet követni lehet: következő lépésként elvárja majd tőled, hogy ezt az időpontot még későbbre told ki. Természetesen lesznek olyan különleges helyzetek, mint például egy iskolai buli, de ekkor sem szabad megengedned neki, hogy később érjen haza az előre megbeszéltnél. Ha egyszer engedékenyebb vagy, utána sokkal nehezebb lesz visszatérni az általad meghatározott, megszokott kerékvágásba.

Egyszer-egyszer - amikor engedékenyebb vagy - úgy érezheted, hogy elvesztetted az irányítást. Ebben az esetben tanácsos leülni pár percre és elgondolkozni azon, hogy hogyan tovább. Egy gyermek könnyebben elfogadja a megkötéseket, ha szeretettel és tisztelettel kéred tőle. Idővel meglepődve tapasztalod majd, hogy megérti a felállított szabályok és tiltások okát, döntéseid pedig biztonságérzetet és gondoskodást jelentenek majd számára.

Ne csak szülője, de barátja is légy gyermekednek! Építs ki vele egy kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot, amely lehetővé teszi számára, hogyha akár valamilyen bajba is kerül, akkor is hozzád forduljon segítségért.

Biztosan lesznek olyan nehéz pillanatok és különleges helyzetek, amikor ő veszekedni fog veled - változtatást vagy a határok kitolását kérve. Próbálj meg erős és határozott maradni ezekben a helyzetekben is, hidd el, idővel nagyon boldog leszel ezért. Soha nem mondj „igent” ha valójában „nemet” akarsz mondani, mert sokszor egy kis engedékenység is lavinát indíthat el. Természetesen ez nem azt jeleni, hogy mindent tilts el gyermekedtől, csupán mérlegelj az egyes helyzetekben. Szülőként ez a te felelősséged!


 

Mindenre,  amit  tudnod  kell  az  életben, arra  megtanít  Noé  Bárkája

noe_barkaja.jpg
1. Ne késd le a hajót!
2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk!
3. Tervezz előre! Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a Bárkáját.
4. Tartsd jó kondiban magadat! Mikor 60 éves leszel, lehet, hogy valaki felkér egy nagy dologra.
5. Ne törődj a kritikákkal! Csak csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni.
6. A jövődet építsd magasra!
7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz!
8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van.
9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit!
10. Emlékezz: a Bárkát amatőrök, a Titanicot pedig profik építették!
11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.

 

 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy sikeres elbírálásban vesd_bele_magad.jpg
részesült pályázatunk a "Vesd bele magad!" országos
program
ba, ami egy fiatal magyar gazdálkodók által
létrehozott civil kezdeményezés.

Bővebben: www.vesdbelemagad.hu

A program támogatókat keres, akik pénzadományokkal segítenék a vetőmagok beszerzését, és a program egyéb járulékos költségeit. Kérjük, aki tud, segítsen, hogy minél több gyerek vehessen részt ebben az egyedülálló országos programban!

 

 

A gyermek üzenete szüleihez

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál!  Ne érezz _news.jpgbűntudatot, ha nem tudsz nekem megadni mindent, amire fáj a fogam!  Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam hol a határ!  Add nekem az idődet!... folytatás: www.haromfold.hu/index.php

 


 

csodaklikkCsodaklikk.com a neve annak az internetes honlapnak, ahol az odalátogató gyermekek közelebbről megismerhetik Isten Igéjét, befogadhatják Jézust Megváltójuknak, és megtanulhatják saját életükre alkalmazni a Biblia tanításait. Ezenkívül találnak játékokat is, elmondhatják saját véleményüket, és kapcsolatot tarthatnak erre felkészített lelki tanácsadóinkkal, akik személyesen segítik őket az Ige tanulmányozásában...

Szeretnénk, ha a szülők, pedagógusok, vasárnapi iskolai tanítók is megbizonyosodnának arról, hogy gyermekeiknek biztonságos és hasznos internetes élményt nyújtunk. Ezért biztatjuk Önöket, hogy böngésszék végig a www.csodaklikk.com honlapot, és személyesen is győződjenek meg erről.

Ha tetszik az oldal, ajánlják minél több gyermeknek és felnőttnek.

 

 

 

Mindennapos 20120207-gyerekbiztos.jpgés fontos témára irányítja a szülők figyelmét a következő cikk, mely az internet veszélyeiről, illetve azok kivédéséről szól:

www.origo.hu/techbazis/szamitogep/20120207-igy-vedheti-meg-magat-es-gyereket-is-a-neten.html                                                                  

 

 

A Mai ige vasárnapi üzenete igazán nekünk, szülőknek szól.
Olvassuk nyitott szívvel!
szulok_akademiaja_2.jpg
Forrás: www.maiige.hu

A szülők munkaköri leírása

„Ismételgesd azokat fiaid előtt,
és beszélj azokról…” (5Mózes 6:7)

 
Ábrahámnak volt egy unokaöccse, Lót, aki sikeres volt az üzleti életben, de elvesztette családját. Hogy lehet ez? Mert:
a) rossz helyre tette a hangsúlyt – az anyagi sikereket nagyobbra értékelte a lelki sikereknél;
b) rossz környezetben élt – azt hitte, hogy gyermekei Sodomában élhetnek anélkül, hogy az hatással lenne rájuk;
c) téves elképzelései voltak – azt hitte, meg tudja változtatni körülményeit, ha kompromisszumokat köt;
d) nem adott jó példát – azt hitte, hogy családja követni fogja utasításait, de életpéldáját követték;
e) rossz kapcsolatai voltak – és csak akkor vette észre, amikor már túl késő volt, hogy mekkora hatással volt Sodoma a családjára (ld. 1Mózes 19:4-5).


Ha azt hiszed, hogy nyugodtan élhetsz a világ szabályai szerint, de elvárod, hogy gyermekeid Isten törvényeit kövessék, önmagadat csapod be. Ne csak prédikálj azokról a cipőkről, melyekbe gyermekeidnek bele kell nőniük, járj te is azokban! Példaadással vezess! Szülői útmutatásodon kívül négy másik hatás is befolyásolja gyermeked életét: kortársaik, az internet, a média és a zene. Mind a négy vagy veled, vagy ellened dolgozik. Azt mondod: „De én mostanában nagyon elfoglalt vagyok”. Tedd szabaddá magad! Gondold át újra a fontossági sorrendet! Gyermeked jelleme minden nap formálódik; a kérdés az, ki formálja?
Isten Igéje világosan kimondja, hogy a következő hat dolog alkotja szülőként a munkaköri leírásodat:
1.) tanítsd őket
(5Mózes 6:6-7);
2.) neveld őket (Példabeszédek 22:6);
3.)
gondoskodj róluk (2Korinthus 12:14);
4.)
buzdítsd őket (Efézus 6:4);
5.)
fegyelmezd őket (1Timóteus 3:4);
6.)
szeresd őket (Titusz 2:4).


Ennél nagyobb felelősségünk nincs!

 

Ötletek tízóraira, uzsonnára

Talán a  legfontosabb, hogy iskolába indulás előtt mindig reggelizzen gyermekünk. Ha megoldható, egyszerre üljön asztalhoz a család. Sokkal jobban indul a nap a közösen elfogyasztott finom és táplál
ó reggeli után.

Keressünk egy csinos kis zárható és mosható dobozt, hogy ne uzsis-doboz-2.jpgkelljen minden nap új nylonzacskót vagy alufólia-darabot a kukába dobni.

Mit tegyünk bele?
Egy-két d7.jpgarab péksüteményt, vékonyan megkenve vajjal, vajkrémmel, esetleg margarinnal, rá egy szelet sonka, sajt, zöldségdarabok (pl. uborka, paprika, salátalevél).

Legyen mindig egy kis gyümölcs
gyumolcs44.jpg
a csomagban, pl.: darabokra vágott alma, banán, narancs, vagy kivi, illetve idényjellegű gyümölcsök. Ugye, milyen ínycsiklandozó? Ennek biztosan örülni fog gyermekünk.

Nagyon fontos (talán a legfontosabb) a folyadékbevitel. Viszont nem mindegy, hogy mit iszik a kisiskolás. Legjobb a víz, a tej, 100 %-os gyümölcslevek, gyümölcstea cukor nélkül, vagy enyhén ízesítve.

20101021nassoldma.jpgFinom és tápláló lehet még egy müzliszelet is, ami egyben tartalmaz gabonaféléleket, gyümölcsdarabokat, olajos magvakat és mézet.

S talán egy egészen kis darab csokoládé, vagy csokis keksz sem árthat, főleg dolgozatírás előtt... :)

uzsidoboz.jpg

 

 

Szeretettel ajánlom mindenkinek  a Kedvenc linkek közül a Mai igét. Érdemes minden nap elolvasni ezt a nem mindennapi lelki táplálékot.

 


1798048_nagy.jpgAz alábbi link a közösségi oldalak nem kis veszélyére hívja fel a szülők és a nagyobbacska gyermekek figyelmét.

http://tiniszaj.hu/pages/suli-munka.php

 

 

 

Térítési díj beszedésének időpontjai 2012-ben:

január 10-én 730 - 830 között,    12-én 15 - 1630 között, 9718882-eating.jpg

február 9-én 730 - 830 között,    14-én 15 - 1630 között,

március 12-én 730 - 830 között,  14-én 15 - 1630 között,

április  10-én 730 - 830  között,    11-én 15 - 1630 között,

május 10-én 730 - 1630 között,   14-én 15 - 1630 között.

 

Hiányzások bejelentése: 451-332

 

 

Kedves Szülők!refnagytemplom.jpg

Iskolánk a Reformáció napja tiszteletére iskolai kirándulást szervez 2011. október 28-án Debrecenbe, melynek során megtekintjük a Református Nagytemplomot, a Református Kollégium épületét, valamint látogatást teszünk egy  református általános iskolában.
A délelőtti tanítás és az ebéd után, 13 órakor indulunk autóbusszal a templom melletti parkolóból, várható érkezés ugyanide kb. 17:45-kor.
Az autóbuszok korlátozott befogadóképessége miatt sajnos szülők nem tudnak velünk utazni.
Az utazás költsége 650 Ft/fő, amelyet az osztályfőnökök gyűjtenek össze.

Püspökladány, 2011. október 20.

                                                                               Borsosné Lekvár Erika                                                              &nbs

 

Cikkek