Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

TOTÓ

1. forduló

Beadási határidő: február 28. péntek

 

1.) Budapesti, Lónyai utcai Református Gimnázium diákja. Nobel-díjas és Kossuth-díjas magyar orvos, biokémikus. Munkásságát 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjjal ismerték el.

A, Semmelweis Ignác

B, Kaposi Mór

C, Szent-Györgyi Albert

 

2.) Mérnök, gépészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár. Az első európai hírű magyar gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Találmányainak döntő része a benzinmotorokkal kapcsolatos, az autógyártás hőskorából. Csonka János kollégájával különösen sikeres együttműködésben végeztek újító munkát, melynek legkiemelkedőbb és legismertebb eredménye a karburátor, vagy más néven a porlasztó.

A, Galamb József

B, Öveges József

C, Bánki Donát

 

3.) 19. századi romantika legjelentősebb magyar zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze. Nagy feltűnést keltő első bécsi koncertjén az akkor 11 éves művészre még Beethoven is felfigyelt. 1811. október 22-én született az akkoriban a Magyar Királysághoz tartozó, Sopron megyében található Doborján nevű faluban.

A, Erkel Ferenc

B, Liszt Ferenc

C, Bartók Béla

 

4.) A márciusi ifjak vezéreként az események egyik főszereplőjévé vált: a forradalom az ő lakásáról indult. A 12 pont mellett a Nemzeti dal a népakarat legfontosabb kifejezője, a szabad sajtó első terméke. A Pilvaxban, majd az orvosi egyetem udvarán szavalta el versét, elindítva a lavinát. A Landerer-nyomda előtt már a nyomtatott változatot zúgta utána a tömeg.

A, Petőfi Sándor

B, Jókai Mór

C, Vörösmarty Mihály

 

5.) A Kolozsvár melletti Válaszúton, a Bánffy-kastélyban született 1908. január 8-án.  Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott a Farkas utcai Református Kollégiumban végezte. 1926-ban érettségizett. Debrecenben, a Gazdasági Akadémián folytatta tanulmányait, és szerzett erdészeti diplomát. A németországi Hohenheimben és Párizsban, a Sorbonne-on tovább tanult, és újabb erdőmérnöki, és vadgazdasági diplomákat szerzett. Erdélybe apja betegsége miatt 1932-ben tért vissza.  Mindenki híres íróként ismeri.

A, Nyírő József

B, Tamási Áron

C, Wass Albert

 

6.) Árpád-házi magyar király, Magyarország uralkodója volt 1235. szeptember 25. és 1270. május 3. között. II. András és Gertrúd gyermeke, Szent Erzsébet testvére. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni újjáépítése, ezért „második honalapító”-nak is nevezik. Ő egyben fővárosunkban Budavár alapítója is.

A, II. András

B, IV. Béla

C, III. András

 

7.) Az 1552. évi török ostrom tette ismertté a nevét, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére meg tudta védeni a várat. Gárdonyi Géza könyvében sokat olvashatunk róla.

A, Dobó István

B, Hunyadi János

C, Zrínyi Miklós

 

8.) 1950 és 1954 között a magyar futballválogatott csapatkapitánya és a Budapest Honvéd meghatározó egyénisége volt.  A hazájában veretlen angol válogatottat 6:3-ra győzték le, ahol két gólt lőtt.

A, Puskás Ferenc

B, Bozsik József

C, Buzánszky Jenő

 

9.) Szülővárosában, a mostani Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában (akkor Dóczi Leánynevelõ Intézet) tanult, itt érettségizett 1935-ben; 1940-ben a Debreceni Egyetemen kapott latin–magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát. 1985 és 1990 között a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke volt. Az egyik legtöbbet fordított magyar íróként regényei számos országban és nyelven megjelentek.

A, JanikovszkyÉva

B, Nemes Nagy Ágnes

C, Szabó Magda

 

10.)  Híres utazó. Többek között feldolgozza Tibet történelmét, földrajzát és irodalmát is. Két évig az észak-bengáli Titaljában tartózkodott, ahol eredeti céljának megfelelően az őshazát kereste az összehasonlító nyelvtudomány módszerével.

A, Zichy Jenő

B, Teleki Sámuel

C, Kőrösi-Csoma Sándor

 

11.) Ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó. Egyike a modern olimpiák legsikeresebb magyar sportolóinak. A szöuli olimpiára a magyar csapat legfiatalabb versenyzőjeként utazott el.

A, Egerszegi Krisztina

B, Cseh László

C, Gyurta Dániel

 

12.) Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni, hogy a Habsburg Birodalomtól független állammá váljék. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, amelyhez tökéletesen megfelelt, mivel egy erdélyi fejedelem leszármazottja volt.

A, I. Rákóczi Ferenc

B, II. Rákóczi Ferenc

C, II. Rákóczi György

 

13.) Legjelentősebb munkája a Biblia első teljes magyar fordítása, amit 1586-ban kezdett meg, Rákóczi Zsigmond támogatásával. Hat református lelkésztársa segítségével hamar elkészült a fordítással. A biblia nyomtatását 1589. február 18-án kezdték el és 1590. július 20-án fejezték be, így a fordítás után négy évvel a magyar nyelvű Szent Biblia Vizsolyban nyomtatásban is megjelent, 700-800 példányban. Mára 54 példány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon.

A, Szenci Molnár Albert

B, Károli Gáspár

C, Heltai Gáspár

 

13+1.) Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet első gyermeke. A szülők gyermekük tanítását egyik hívükre, Vitéz János váradi érsekre bízták, az akkoriban elterjedt humanista elvek szerint. Ezzel egyidejűleg elsajátította a harcászati ismereteket, gyakran apja mellett volt a hadjáratokon. Ő maga is számos csatában kitűnt és fontos tisztségeket töltött be. 1453-tól pozsonyi gróf, majd horvát-szlavón bán és temesi ispán lett. Később több hadjáratot vezetett a felvidékre. Ekkorra a Hunyadiak már az ország legbefolyásosabb vezetői közé tartoztak.

A, Hunyadi János

B, Hunyadi László

C, Hunyadi Mátyás