Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Visszaemlékezések a 2. tanévre

Első(s) élményeink

Kicsit félve léptük át az iskola küszöbét 2012. szeptember 3-án. De a tanár nénik, a régi óvodatársak, az új osztálytársak mind barátaink lettek. Az ő bátorításukkal hamar be tudtunk illeszkedni kis közösségükbe. Saca többször volt beteg a tanévben. Sok odafigyeléssel, szeretettel, türelemmel segítettek a tanár nénik, a kis diákok és a szüleik egyaránt. Így könnyen tudtuk pótolni a lemaradást. Nagy örömünkre tanulhatott szolfézst és gyakorolhatott hangszeren is az iskola falai között. A hétfő reggeli áhítatot is mennyi szülő látogatta! Bizonyára azért, mert szerettek ők is részt venni az iskola életében, szerették hallgatni a Tiszteletes asszony gyönyörű és tartalmas beszédét. Hétről-hétre együtt voltunk testben, lélekben, szellemben. Magunkhoz vettük a templomban a szellemi táplálékot a gyerekekkel együtt. A közös játékok, a közös programok töltötték fel az érzelmi-, hit- és szeretetbankokat. Eltelt egy tanév. A félelmeink eloszlottak, hiszen tudjuk, hogy a legjobb iskolát választottuk. Az ERŐSS-ben van a legtöbb SZERETET, itt vannak a LEGJOBB TANÁROK, az osztályban pedig a LEGJOBB BARÁTOK! Köszönjük mindazoknak a dolgozóknak a munkáját, akik tiszta szívvel és hittel megalkották ezt a BOLDOG KÖZÖSSÉGET, és szeretettel, bölcsességgel tették a dolgukat!
Vad Sándor és anyukája
 
Amikor ide jelentkeztünk többen mondták nekünk, hogy nagyon családias az iskola. De ez az iskola nem családias, hanem EGY NAGY CSALÁD.  A család mozgató rugója pedig a szeretet. Hihetetlen, milyen összetartás és szeretet van az egész iskolában. Itt közvetlen, személyes kapcsolat van a szülők, diákok, tanárok, iskolavezetés és a fenntartó között. Nem csak egy osztályon belül, hanem az egész iskolán keresztül. Sok ilyen iskolára lenne szükség a mai oktatási rendszerben. Tóth Attiláné (Tóth Anna 1. osztály)
 
Nagyon jó szülői munkaközösséget ismertünk meg az 1. osztályos szülőkben. Nem kellett könyörögni, vitatkozni, minden természetes volt a számukra, sőt azon folyt a verseny, hogy ki mit vállaljon el egy-egy rendezvényen. Persze akadtak félreértések a tanév legelején, de ezeket megoldottuk, nekünk ez volt a tanuló évünk. Nem csak a gyerekeknek, de nekünk is össze kellett szoknunk. Egy jól összefogott, szervezett szülői közösség a miénk. Hihetetlen számban vettünk részt a Teremtésvédelmi napon a Farkas-szigetben, szinte minden tanulóval ott volt egy szülő a nyíregyházi kiránduláson, de sorolhatnánk az egész tanéves programokat is, ahol a szülők kivették a részüket a megvalósításból. Külön említenénk a Gyümölcs-napot, amely teljesen szülői kezdeményezés volt és minden keddre jutott szülő a gyümölcssaláta elkészítéséhez és a gyümölcsök megvásárlásához.
1. osztály SZMK-képviselői: Pappné Fórián Annamária, Bíróné Nagy Anikó, Tóth Attiláné
 
Én, mint szülő teljes mértékben meg vagyok elégedve az iskolával és a tanárokkal is. Ha bármi probléma volt, meg tudtuk beszélni. Katika néni és Mártika néni kellőképpen odafigyeltek gyerekemre és természetesen a többiekre is. Jók és kellemesek voltak a családi napok, így megismerhettük egymást jobban, mi szülők. Barnus boldogan ment iskolába minden nap, szereti a tanárait és az osztálytársait is. Juhász Éva
 
Szeptemberben a munkánkat egy felújított, tiszta, szép, barátságos tanteremben kezdtük. „…legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak…” (Efezus 4:32). Ezt az igerészletet választottuk az osztályunk falára és ezt figyelembe véve sok odafigyeléssel, nagy türelemmel, gondoskodással, szeretettel láttunk neki a feladatoknak.
Sikerült a munkát úgy szervezni és elvégezni, hogy a tanév végére egy összeszokott, egymásra figyelő, egymást tisztelő, szerető közösséggé váltunk.Segítettek ebben a családok és iskolánk dolgozói egyaránt. Szükség volt a szülők odaadó segítségére, figyelmére és egy nagyon aktív SZMK vezetőségre, akik a mindennapi munkánk szervezésében részt vesznek. Minden iskolai és osztályrendezvényre lelkesen készülnek, bevonják a szülők nagy részét, elosztják a feladatokat, ötleteikkel és részvételükkel támogatják munkánkat.

 A gyerekek jókedvűen, örömmel jártak iskolába, hamar megszokták a napirendet, beilleszkedtek iskolánk közösségébe. Igyekeztek a szokásokat, szabályokat megjegyezni és betartani. A tanulás, a kötelezettségek, a nehézségek nem vették el a kedvüket, kitartóak voltak. Szorgalmas munkával, nagy elszántsággal elsajátították azokat az ismereteket, melyek segítségével második osztályban tovább folytatják a tanulást.
Szeretnek ERŐSS-ek lenni. :D

Ebben a tanévben én is sok tapasztalattal, élménnyel, tudással gazdagodtam. A legmeghatározóbb annak megélése volt, hogy a problémák felmerülésekor soha nem maradtam egyedül. Mindig jutott rám figyelem, idő, egy bátorító ölelés, egy biztató tekintet, egy mosoly, egy kedves szó.

A másik dolog, amit minden nap megtapasztaltam, az elfogadás.Tapintattal kezelni, tudomásul venni, tiszteletben tartani mindenkit és mindent egyszerre, lehetetlen. De tanulható: hittel, szeretettel, akarattal, türelemmel, elszántsággal. Szeretném, ha nem fogynék ki ezekből, hiszen sokat kaptam belőlük a kollégáktól, a lelkipásztoroktól, a szülőktől, a gyerekektől.

"...ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe" (Filippi 4:8) - számomra ez a legfontosabb "üzenete" a 2012/2013. tanévnek. Sárosi Katalin tanítónő

 

Szeretném megköszönni, hogy Kitti Zoéval kedvesek, megértőek és közvetlenek voltak a tanító nénik az első osztályban. Amikor szükséges volt, figyelmeztették a hibáira és megbeszélték vele azt is, hogy mi a helyes! Köszönöm szépen, hogy minden örömöt és problémát időben megbeszéltünk egymással! Nem tapasztaltam a két nagyobb lányomnál azokat az emberi tulajdonságokat, amelyeket Kitti Zoé az első osztályban sajátított el. Megtanították az iskolában a tananyagon túl a fegyelmezett magatartásra, önállóságra. Arra, hogy higgyen önmagában! A másokra figyelés fontosságára, segítésére, a probléma megoldására (pl.: bátran ötletel), stb. Kitti Zoé számolja a napokat, amikor ismét mehet az Erőss-be, a második családjába. Nagyon hálás vagyok az összes pedagógusnak és Tiszteletes asszonynak! Továbbra is csodás nyarat és jó pihenést kívánunk!: Katona Kitti Zoé és anyukája