Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Gyakran ismételt kérdések

1.)  Kötelező-e a templomba járás a faq.jpg
családnak, ha a gyermek a Református Iskolába jár?

       A "templomba járás" nem egyenlő kifejezés az "iskolába járással". Az iskolába járás kötelező, mert ezt a törvény írja elő.  Templomba járni azt jelenti, hogy részt veszünk az Istentiszteleten, az Ünnepeken. Természetesen ez nem kötelező, nem írja elő semmilyen törvény. Iskolánk rendjéhez hozzátartozik, hogy az ünnepeinket (tanévnyitó, tanévzáró, Karácsony, Anyák napja, Reformáció napja)  templomban tartjuk ünnepi istentisztelet keretében, ezekre az alkalmakra sok szeretettel hívjuk és várjuk tanulóinkkal együtt  a szülőket és a családtagokat is.2.)  Kötelező-e a szülőknek a hétkezdő áhítatokon részt venni?

       A hétkezdő áhítatok reggel 7:45-tól 7:55-ig tartanak. Közös éneklés, imádság után heti útravaló üzenetet kapnak a gyermekek. Ezeken az áhítatokon az iskola tanulói és pedagógusai vesznek részt. Azok a szülők, akik elkísérik gyermeküket az iskolába és munkarendjükbe belefér ez a rövid idő, vagyis nem késnek el munkahelyükről, és örömmel hallgatják ezt a lelki táplálékot adó üzenetet, természetesen  részt vehetnek az áhítatokon.


3.)  Csak 6. osztályig járhatnak ebbe az iskolába a tanulók?

       Nem. Az iskolát hagyományos, 1-8. osztályos általános iskolának alapította a Református Egyház, és így is kapta meg a működési engedélyt. Az induló évre csak az első 5 évfolyamra hirdette meg a beiratkozást, de felmenő rendszerrel idén már 7., majd  jövőre 8. osztályunk is lesz.


4.)  Kell-e tandíjat fizetni?

       Nincs tandíj és nem tervezi a Fenntartó a tandíj bevezetését. Tanulóink minden olyan juttatást (ingyenes tankönyv, ingyenes vagy kedvezményes étkezés) megkapnak, amit bármelyik más intézményben.


5.)  Csak megkeresztelt gyermeket lehet beíratni az iskolába?

       Nem. A keresztelés nem feltétele a jelentkezésnek. Nagyszámú túljelentkezés esetén fordulhat elő, hogy figyelembe vesszük, a keresztelés által a családnak van már kapcsolata a Református (vagy katolikus) Egyházzal.


 

6.)  Katolikus gyermeket fogad-e az iskola?

        Igen, korlátozott létszámban beiratkozhat / átjelentkezhet katolikus tanuló, amennyiben a minden tanuló beiratkozásakor érvényes kizáró okok nem állnak fenn, vagyis :
- az iskola nem tud fogadni sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulót
- ha nem első osztályba iratkozik a tanuló, vagyis átjelentkező, nem tudjuk   fogadni, amennyiben az előző tanév végén magatartása változó, vagy rossz minősítésű volt, illetve, ha előző iskolájában igazgatói szintű fegyelmező intézkedésben részesült.


7.) Csak a Bibliából tanulnak a gyermekek?

      Nem. Minden tantárgyat a törvény által előírt óraszámban és meghatározott tananyaggal tanulnak, úgy, mint más iskolákban. Heti 2 órában tanulnak hit-és erkölcstant, ezeken az órákon ismernek meg és dolgoznak fel bibliai történeteket. Ezen kívül egyházi éneket is tanítunk heti 1 órában, jelenleg 5., 6. és 7. évfolyamon.


8.)  A Református Általános Iskola elvégzése után csak egyházi iskolában tanulhatnak tovább a gyermekek?

      Nem. Bármilyen (egyházi, állami) iskolában folytathatják középiskolai tanulmányaikat. Az egyházi oktatás nem leszűkíti, hanem kibővíti a lehetőségeket.


9.)  Kell-e felvételizni az iskolába való beiratkozáskor / átjelentkezéskor?

 A következő tanévre nem tervezi az iskola a felvételi bevezetését. Felvételi nélkül most bármelyik évfolyamra át lehet jelentkezni, és felvételi nélkül lehet beiratkozni a leendő első osztályba.


10.)  Vonatkozik-e a körzethatár az Erőss Lajos Református Általános Iskolára?

 Nem. Püspökladány egész területéről és a környező településekről is szeretettel várjuk a tanulókat.


11.)  Részt vehetnek-e a gyermekek iskolán kívüli tevékenységeken?

 Igen. Jelenlegi tanulóink nagy része most is tagja a zeneiskolának, különböző edzésekre, táncórákra járnak a gyermekek. Ennek a lehetőségét ezután is biztosítani tudjuk mindenki számára.