Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A püspökladányi református iskolai oktatás története

 

nevtelen.png

A püspökladányi  református iskolai oktatás több évszázadra tekint vissza.

A XIX. század elején legelőször a református gyülekezet gondoskodott településünkön új iskola építéséről. Ennek alapanyagát a régi templom téglái biztosították.

   Előbb kettő, majd négy tantermes iskola működött, külön leány és fiú osztályokkal. 1840-ben a lányok iskoláját bővítették, két év múlva leégett a fiúgyermekek iskolája, így számukra újat kellett építeni. 1860-ban 492 tanuló járt iskolába, 182 leány és 194 fiú.

   Legelőször 1881-ben kezdődött a tanév szeptemberben, korábban áprilisban. Ebben az évben rakták le a Hold u.1 sz. alatti iskola alapjait, melyhez téglát, napszámot és fuvart a hívek adtak, és amelynek építéséhez Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1000 Ft-ot adományozott. Ezt az épületet sokáig a benne lakó és tanító néhai Ary Gyula (1872-1939), majd ugyanezen okból Papp Kálmán (1894-1969) iskolának neveztek. Az 1980-as években összeépítették a Hold utca 3. sz. alatti, Lakatos-féle iskolával, amelyet Lakatos Benjámin (1904-1965) tanítóról neveztek így.

1909-ben a helyi református presbitérium hozzájárult Virágh Ferenc szűrszabómester házának megvásárlásához 6000 koronáért. Az egykori Virág-iskolában 1910-ben kezdődött meg a tanítás.

 nevtelen-2.png  A református egyház iskolai célra, csereingatlanként szerezte meg az Iskola utca 1. szám alatti, volt jegyzői lakás épületét.
Az 5 tantermes iskola még abban az évben felépült, és benne 1902-ben megkezdődött a tanítás. A Nap utca felőli sarkot 1904-ben toldották az épülethez. Nagylányiskolának hívták, és szólítják ma is, mert 60 éven át mindig leányosztályokat helyeztek el benne. A rá merőleges két tanterem létesítését 1910-ben mondta ki a presbitérium, 1911-re fel is épült, itt már fiúosztályok is tanultak.

   1948-ban az iskolák államosítása nyomán az állam kisaj átította (ellenszolgáltatás nélkül elvette) a református iskolaépületeket, s benne a továbbiakban állami iskolát működtetett (Zója, majd Kálvin Téri néven).

 nevtelen-3.png  A rendszerváltás után, az egyházi ingatlanok tulajdonának törvényi rendezése kapcsán a Püspökladányi Református Egyházközség visszaigényelte egykori iskolaépületeit.

A Lakatos-Papp Kálmán udvari, valamint a Virág udvari épületek tulajdona 2011-ben szállt vissza eredeti tulajdonosára. Ezekben az épületekben indult újra  a két évszázada megkezdett református iskolai oktatás.