Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Járványügyi intézkedési terv

Intézkedési terv a

2020/2021-es tanévben járványügyi

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

7. verzió

 

 1. Az iskolánkban 7 órától van pedagógus ügyelet. A gyerekek lehetőség szerint 7:30 és 7:40 között érkezzenek.
 2. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében az intézménybe való belépéskor testhőmérséklet-mérés történik. A szülő a mérési pontig kísérheti el gyermekét a megfelelő óvintézkedések betartásával. Belépéskor továbbra is kérjük a kézfertőtlenítő használatát! 
 3. Az iskola dolgozója, illetve a tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.
 4. Az osztályok mozgásának szabályozása, a kijelölt bejáratok használata a csoportosulások elkerülésére:
  Árpád úti bejárat: 7. b és 8. a

1.bejárat (főbejárat): 2. a, 1. a, 7. a, 3. b

2.bejárat (konténer melletti): 3. a, 4. a, 6. a, 6. b

Gyülekezeti épület:

 • lelkészi iroda felől: 8. b
 • átjáró folyosó: 5. a

Gazdasági iroda épülete: 5. b

 1. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy beteg, lázas gyermeket semmiképp ne engedjenek iskolába!
 2. A szülők és más (az intézménnyel jogviszonyban nem álló) személyek az iskola épületébe, a tantermekbe nem léphetnek be!
 3. Kérjük, hogy a hivatalos ügyintézés céljából lehetőleg telefonon vagy e-mailben keressék a titkárságot. (Iskolatitkárság: 06-54-470-692) A hivatalos ügyet intézők csak előre egyeztetett időpontban, az intézményvezető engedélyével léphetnek be az épületbe, maszkban és kézfertőtlenítést követően.
 4. Amennyiben fertőzés gyanúja merül fel a tanulónál, a szülő kötelessége, hogy értesítse a gyermekorvost és az iskolát.
 5. Iskolánk gondoskodik a folyamatos fertőtlenítésről, szellőztetésről, a kézmosási szabályok és tüsszentési etikett megismertetéséről. Kérjük a szülőket is, hogy erősítsenek erre rá.
 6. A testnevelés órák időjárás függvényében az iskola sportpályáján lesznek megtartva, ezért a gyermekek számára váltóruha, illetve melegítő legyen a tornazsákban.
 7. Az őszi úszásoktatást felfüggesztettük, tavaszra vagy későbbi évfolyamokra ütemezzük át.
 8. A délutáni iskolai sportfoglalkozásokat és az énekkari próbákat átmenetileg nem tartjuk meg.
 9. Az őszre tervezett osztálykirándulásokat és a színházlátogatást elhalasztjuk.
 10. Kérjük, hogy a tízóraihoz minden gyermek saját kulacsban hozzon folyadékot, műanyag poharak használata kerülendő.
 11.  A kézmosásra különös figyelmet kell fordítani. A folyosón és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítők mellett a szappanos kézmosás és papírtörlő használata javasolt. (Saját kézfertőtlenítő is használható.)
 12.  Az iskola közösségi tereiben (folyosón, mosdókban) kérjük az orrot és szájat eltakaró maszk használatát minden tanulótól és iskolánk valamennyi dolgozójától. A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A köztereken, ebédlőbe való átvonulás alkalmával is viselni kell a maszkot. A levett maszkot a tanulóknak a táskájukban, zacskóban kell tartani. Kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy a gyermekeknek legyen elegendő, tiszta pótmaszk a táskájukban. Felhívjuk a figyelmet a mosható maszkok rendszeres tisztán tartására, fertőtlenítésére.
 13.  Az étkezőben a gyermekek által használt evőeszközök, poharak, tányérok megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatására, az evőeszközök, a tízórai és uzsonna egyéni csomagolására fokozott figyelmet fordítunk.
 14.  A tanuló a gyermekétkeztetést helyben, az iskola ebédlőjében veheti igénybe. Elvitelre csak betegség esetén van lehetőség. A hiányzó tanulók hozzátartozói 11:15-11:45 között vihetik el az étkező konyhájáról a gyermek ebédjét. Kérjük, a járványhelyzetre való tekintettel, ne lépjenek be az étkezőbe, a konyhát a hátsó ajtó felől közelítsék meg. Más indokkal – az étkező területéről – ételt kivinni nem lehet. Abban az esetben, ha a gyermek nem kíván élni az intézményben nyújtott közétkeztetés lehetőségével, a háztartásban készült étel melegítésére – a járványhelyzetre való tekintettel – nincs lehetőség. Hideg élelem elfogyasztására továbbra is van mód az iskola étkezőjében. A fenti szabály alól csak a speciálisan étkező tanulók kivételek.
 15.  Az iskolai szűrővizsgálatok megfelelő óvintézkedések mellett meg lesznek tartva.
 16.  Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 17.  Az iskolából való távolmaradást, a tanuló hiányzását igazolni kell. A szülő/gondviselő köteles az igazolást bemutatni. Igazoltnak tekinthető a távollét:
  • betegség esetén az orvosi igazolás a Házirendben meghatározott határidőn belül történő bemutatása esetén. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát,
  • ha a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és erről igazolást mutat be,
  • az intézményvezetőhöz előzetesen, a szülő által benyújtott kérvény benyújtásakor, melyben a szülő egyéb, megnevezett alapos indokra hivatkozással kéri a tanuló távolmaradását, és ezt az intézményvezető engedélyezte.
  • a Házirendben egy tanévre meghatározott szülő által igazolható tanítási órák előre jelzett igénybe vétele esetén.
 18.  A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerint megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. A tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére az Operatív Törzs jogosult.

 

 

Püspökladány, 2021. május 08.

 

az Intézmény Vezetősége