Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

10. évforduló

5.ÉV  -  5.ÉRV 

 

Végignézve  a fényképek alapján az 5.tanévünk eseményeit,  kirándulások, korizás, kiszebábégetés, horgászverseny, ünnepi Istentiszteletek, gyereknap, Bűvösvölgyi látogatás, Bibliatábor alkalmainak emléke idéződött fel. Tartalmas év volt ez is! A hétköznapi munka során nagyon sok feladatot végeztek el a tanulók, hatalmas tananyagot sajátítottak el a lelkiismeretes pedagógusok segítségével, a tehetséges gyerekek különböző versenyeken mérték össze tudásukat és értek el nagyszerű eredményeket, dicsőséget szerezve maguknak és az iskolánknak is. Sok ünnepi Istentiszteletnek, megható pillanatnak is részesei lehettünk, és kiélvezhettük a korcsolyapálya örömeit is.  A túrázások, kirándulások, a Diákönkormányzat által szervezett vidám programok szintén életreszóló élményeket adtak. 

Az 5. érv: a LÉLEK. 

 A tanév Igéje így kezdődik: „Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!” 

Érezni, látni, megtapasztalni  -  ismereteket, emlékeket az érzékszerveinken keresztül gyűjtünk. 

A jóízű nevetések, a koripálya melletti zsíros kenyér, a farsangi fánk finom íze, az új látnivalók határainkon belül és országhatárainkon túl – mind-mind a lelkünk kincsesládájába kerülnek, gazdagítanak bennünket. És minden élményünk azt erősíti, hogy JÓ AZ ÚR! 

Éreztük és láttuk a tanév minden napján, hogy Isten velünk volt, megsegített és gazdagított bennünket sok feledhetetlen lelki élménnyel.

 

Pelláné Ábrám Anikó
református lelkipásztor

--------------------------------------------------------------------------------

4. ÉV  -  4. ÉRV 

 

A 4. tanév igéje: 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsoltár 136:1) 

Az első 3 tanév sok élményt, tapasztalatot, sok új ötletet, tanulságot hozott. Amikor a 4.tanév tervezéséhez láttunk, akkor már lehetett egy kicsit visszatekinteni, az elmúlt évek tapasztalataira, s mindezeket igyekeztünk beépíteni a jövő tervezésébe. 

Voltak már rutinosan szervezett programjaink, mindenben számíthattunk a kollégák összefogására, munkájára és sokat jelentett a családok, a szülők és  a nagyszülők támogatása is. A jókedv és az öröm továbbra is meghatározó érzései voltak a mindennapjainknak, igyekeztünk a tanórákon is megélni ezeket, de nagy szerepet kaptak a tanórákon kívüli programjainkon is. 

Tudtuk, hogy ez a tanév különleges eseményt is fog hozni, hiszen minden évfolyamon volt már osztályunk, és a nyolcadikosok ballagására is készültünk. Öröm és felelősség is a ballagás, hogy mivel indítjuk útnak tanulóinkat. 

A 4. érv: a HÁLA. 

Ahogy már több évre tudtunk visszatekinteni, úgy láttuk meg egyre jobban, mennyi mindenben megsegített minket Isten, milyen sokszor és sokféle formában tapasztaltuk meg az Ő jelenlétét, segítségét és szeretetét. És ahogy növekedett szívünkben a hála, úgy nőtt a reménység is. Hiszen tudjuk, hisszük és valljuk, hogy Isten nemcsak a múltunk része, de a jelenünk segítője és a jövőnk reménysége is. 

Hálás szívvel éltük meg a ballagást is, s azzal az üzenettel engedtük el tanulóink kezét, hogy ők is mindig lássák meg Isten jelenlétét életük eseményeiben és tapasztalják meg: 

A boldog emberek nem mindig hálásak. De a hálás emberek mindig boldogok.

 

Pelláné Ábrám Anikó
református lelkipásztor

--------------------------------------------------------------------------------

3. ÉV -  3. ÉRV

 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem! 

(Filippibeliekhez írt levél 4:13) 

 

Ez volt a 3. tanévünk választott Igéje, s ezt a tanévet valóban az Istentől kapott erő határozta meg. A fényképekből készült összeállítás jól tükrözi azt, hogy a tanórákon kívül milyen sok helyen, sokféle színes programon vett részt iskolánk közössége. Kiemelt célunk volt, hogy ne csak a tanórákon kapjanak magas szintű oktatást a tanulóink, hanem a szabadidőt is úgy töltsék el, hogy minőségi élményeket szerezzenek. 

A 3. érv: az ERŐ. 

Erősítjük tanulóink szellemi tudását, gyarapodását, alapos felkészítéssel. Lehetőséget kapnak különböző állami és egyházi versenyeken való megmérettetéshez és szükség szerint a felzárkóztatásra is figyelünk, a tanulásban való segítségnyújtás által. 

Emellett a lelki erő támogatása is fontos feladatunk. A lelki karbantartásban jelentős szerepet kapnak azok az egyházi ünnepek, hétkezdő áhítatok, csendespercek, ahol Isten Igéje tud erősíteni bennünket, amikor még jobban érezhetjük Isten jelenlétét és szeretetét. De a lelki egészséget a legjobban a jókedv, a vidámság, a hagyományok őrzése, a felejthetetlen kirándulások, az önfeledt, közös játékok emlékei biztosítják. S ebben a tanévben bőven volt része kicsiknek és nagyoknak, tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek, családtagoknak és gyülekezeti tagoknak együtt is sok közös, emlékezetes programon részt venni, kedves emlékeket gyűjteni. 

Mert az ERŐ a közösségben is jelen van! 

 

Pelláné Ábrám Anikó
református lelkipásztor

--------------------------------------------------------------------------------

2. ÉV  -  2. ÉRV

 

Az első tanévben megalapoztuk az iskola működését, a másodiktól pedig igyekeztünk bővíteni azt. Több iskolai programot is bevettünk a munkarendbe, így megnőtt a lehetőség a családokkal való találkozásokra, az együtt töltött, önfeledt eseményekre, közös beszélgetésekre. Családias légkör alakult ki, tanulás, jókedv és bizalom épült a biztos alapra. 

Nemcsak a programok gyarapodtak, de lelkes új kollégák érkezésével nőtt a tantestületünk is, és nagylétszámú osztályban kezdték meg iskolai tanulmányaikat a kedves elsősök. Több tanuló érkezett a felsőbb évfolyamokra is. A megnövekedett létszámot, a jókedvű programokat jól tükrözi az összeállítás. 

A 2. tanév  hozta magával a 2. érvet, miért jó Erőss diáknak lenni, a mi iskolánkhoz tartozni. 

2. érv – a NÖVEKEDÉS.  

Csak az élő szervezet képes a növekedésre. Megtapasztalható volt ebben az évben, hogy a kicsiny kezdetek hogyan fejlődnek, erősödnek, gyarapodnak. Már nemcsak az iskolánkban, hanem városszerte ismertté és természetessé vált a köszönésünk: Áldás, békesség! 

De a növekedés nemcsak a külső, látható dolgokban, a létszámban, eseményekben jelent meg, hanem érezhetővé vált abban a nyitottságban is, ahogyan Isten szavára figyeltek a tanulók, nemcsak a hittanórákon, hanem az áhítatokon, ünnepi Istentiszteleteken is. Növekedni kezdett a keresztyén értékekre való figyelés a szünetekben, a kötetlen beszélgetések során is. Mint egy nagy családban, voltak konfliktusok, súrlódások is, de elfogadással fordultak egymás felé a tanulók, ezt igyekeztek erősíteni bennük a pedagógusok is, tanórákon és szabadidőben egyaránt. 

„… csak Isten számít, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok!”

(1 Korinthus 3: 8-9)  

Pelláné Ábrám Anikó
református lelkipásztor

 

--------------------------------------------------------------------------------

1. ÉV  –  1. ÉRV 

 

„ Ki kéne immár mondani: 

hogy Krisztus nélkül nem lehet 

felépíteni új világot…”  

ezzel a gondolattal kezdődik Nádudvari Nagy János Figyelmeztetés című verse. 

Ha az iskola első évére tekintünk vissza, a sok-sok élmény mellett ez az üzenet kapcsolódik az elindulás időszakához. A Püspökladányi Református Egyházközség 2011. május 22-én, presbiteri gyűlésen elfogadott határozatban mondta ki az egyházi iskola újraalapítását, s az iskola Erőss Lajos, volt tiszántúli püspök nevét vette fel. 

2011.június 20-án átadták az egyházközség számára a nagyon leromlott állapotban levő, kiürített épületeket. Falak voltak, de építeni kellett. 

Volt látványos felújítás, a vizesblokk alapjáig visszabontva kapott teljesen új formát, az udvaron játszóteret, salakpályát, pihenőparkot alakítottak ki gyülekezeti tagok, támogatók, szakemberek példás összefogással, 6 hét alatt. Az iskola kifestve, a tantermek felszerelve várták a tanulókat az első tanítási napon. 

De nemcsak  az épületekben kellett kialakítani, „ felépíteni” az iskolát, hanem tartalmában is. És tudtuk, hogy „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” ( Zsoltár 127:1) Vagyis csak Istenben bízva, Istenre figyelve tudunk olyan iskolát építeni, ami valóban krisztusi alapokon van, keresztyén értékekre épül. 

Így első pillanattól kezdve fontos volt, hogy  családias légkört alakítsunk ki, hogy a gyermekek örömmel tartózkodjanak az iskolában, hogy hatékony és magas színvonalú  legyen az oktatás, és a nevelés szeretetteljes légkörben történjen. 

Az 1.évből kicsi ízelítőt ad a fényképekből készült összeállítás. 

Az 1.érv pedig az ALAP. Az egyházi iskolának azért van nemcsak múltja, 2 évszázadra visszatekintő múltja, hanem jövője is, mert biztos alapra épül, Krisztus  tanítására építjük az új világot.  

Az alap pedig nemcsak az iskola számára fontos, hanem  a pedagógusainknak, a tanulóinknak, a családoknak is. Alaposan felkészült tanárok fáradoznak azon, hogy a gyermekek megalapozott, biztos tudással haladjanak tovább életük útján, megalapozott, biztos értékrendjük legyen ebben a mai összekuszált világban.  


Pelláné Ábrám Anikó
református lelkipásztor