Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2020/2021. tanév

1. 2020. szeptember 07. (hétfő)
"
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
"
(A Zsidókhoz írt levél
 13:8)

 

2. 2020. szeptember 14. (hétfő)
"
Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!
"
 (A példabeszédek könyve 6:6)

 

3. 2020. szeptember 21. (hétfő)
"
Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.
"
(Mózes első könyve 2:15)

 

4. 2020. szeptember 28. (hétfő)
"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."
(A prédikátor könyve 3:1)

 

5. 2020. október 05. (hétfő)
"...művelje és őrizze azt."
(Mózes első könyve 2:15)

 

6. 2020. október 12. (hétfő)
"Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját."
(A jelenések könyve 2:10)

 

7. 2020. november 02. (hétfő)
"ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk?"
(Rómabeliekhez írt levél 8:31)

 

8. 2020. november 09. (hétfő)
"Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért."
(Pál levele a filippiekhez 3:13-14)

 

9. 2020. november 16. (hétfő)
"...az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek..."
(Péter első levele 3:15-16)

 

10. 2020. november 23. (hétfő)
"Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet."
(A Zsoltárok könyve 19:9-10)

 

11. 2020. november 30. (hétfő)
"Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik."
(Ézsaiás próféta könyve 26:3)

 

12. 2020. december 07. (hétfő)
""
()

 

13. 2020. december 14. (hétfő)
"Várván vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám..."
(A Zsoltárok könyve 40:2)

 

14. 2021. 1 hét
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr-, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt az, amelyet nektek szánok.”
(Jeremiás  könyve 29:11)


15. 2021. 2. hét
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”
(Pál levele a Filippiekhez 4:13)


16. 2021. 3. hét
„Mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”
(Máté evangéliuma 21:22)

 

17. 2021. 4. hét
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”
(Pál első levele a Korinthusiakhoz 16:14)


18. 2021. 5. hét
„Áldjad, lelkem, az Urat és ne feledd el, mennyi jót tett veled.”
(Zsoltárok könyve 103:2)


19. 2021. 6. hét
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!”
(Zsoltárok könyve 100:2)


20. 2021. 7. hét
„A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”
(János első levele  2:17)


21. 2021. 8. hét
„Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.”
(Pál 2 levele a Korinthusiakhoz 9:8)


22. 2021. 9. hét
„Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.”
(Máté evangéliuma 6:21)


23. 2021. 10. hét
„Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és az örökkévalóságban.”
(Péter második levele a korinthusiakhoz 3:18)


24. 2021. 11. hét
„Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”
(Zsoltárok könyve 32:8)


25. 2021. 12. hét
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.”
(Pál levele az efézusiakhoz 5:15-16)

 

26. 2021. 13. hét
„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik!”
(Zsoltárok  könyve 34:9)

 

27. 2021. 14. hét
„Ne veszítsétek el tehát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van.”
(Zsidókhoz írt levél 10:35)


28. 2021. 15. hét
„Boldogok, akiknek útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek.”
(Zsoltárok könyve 119:1)


29. 2021. 16. hét
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”
(Zsoltárok könyve 46:2)

 

30. 2021. 17. hét
„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.”
(János  első levele 4:16)


31. 2021. 18. hét
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
(Pál levele a galatákhoz 5:22)


32. 2021. 19. hét
„Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek!”
(Zsoltárok könyve 40:17)


33. 2021. 20. hét
„Az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van és igazsága még az unokáikkal is…”
(Zsoltárok könyve 103:17)


34. 2021. 21. hét
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”
(Máté evangéliuma 5:9)


35. 2021. 22. hét
„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van.”
(Sámuel első könyve 16:7)


36. 2021. 23. hét
„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.”
(Pál első levele a  korinthusiakhoz 2:12)


37. 2021. 24. hét
„Ha majd veszedelem tör ránk, megállunk ez előtt a templom előtt és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van: és ha segítségért kiáltunk hozzád, hallgass meg, és szabadíts meg minket.”
(Krónikák második könyve 20:9)