Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2019/2020. tanév

1. 2019. szeptember 02. (hétfő)
"Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!"
(A Zsoltárok könyve
 136:1)

 

2. 2019. szeptember 09. (hétfő)
"Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen,  kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak."
 (Pál levele az efezusiakkoz 5:15-16)

 

3. 2019. szeptember 16. (hétfő)
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."
(A zsidókhoz írt levél 13:8)

 

4. 2019. szeptember 23. (hétfő)

"Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz."
(Mózes 1. könyve 2:15-16-17)

 

5. 2019. szeptember 30. (hétfő)

"Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között.  De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy?  Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? "

(Mózes első könyve 3:8,9,11)

 

6. 2019. október 7. (hétfő)

""
 

.

7. 2019. október 14.. (hétfő)

"Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz."
(73. Zsoltár 24. vers)

 

8. 2019. október 21. (hétfő)

"Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk."
(Pál első levele a korinthusiakhoz 2:12.)

 

 

9. 2019. november 4. (hétfő)

"Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. "
(Zsoltárok könyve 119:16.)

 

10. 2019. november 11. (hétfő)

"Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. "

(Máté evangéliuma 6:24.)

 

"Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!"

(Zsoltárok könyve 100:2)

 

 

11. 2019. november 18. (hétfő)

"Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal!  Így készítsd el: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök, magassága pedig harminc könyök!  Ablakot is csinálj a bárkára: egy könyökre hagyd azt felülről! A bárka ajtaját az oldalára helyezd! Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet! "

(Mózes 1. könyve 6:14-15-16)

 

 

12. 2019. november 25. (hétfő)

"Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak!  Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izráel fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain és lovasain."

(Mózes 2. könyve 14:15-16-17)

 

13. 2019. december 2. (hétfő)

"Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak."

(János evangéliuma 6:14)

 

14. 2019. december 9. (hétfő)

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! "

(Pál levele a Filippiekhez 4:4)

 

15. 2019. december 16. (hétfő)

"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. "

(Lukács evangéliuma 2:14)

 

16. 2020. január 6. (hétfő)

"Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül."

(Zsoltárok könyve 34:9)

 

 

17. 2020. január 13. (hétfő)

"Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Pál levele a Galagátokhoz 6:2)