Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2016/2017. tanév

1.) 2016. szeptember 1. csütörtök
"Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó..."
(Mózes első könyve 1:1-4)

 

2.) 2016. szeptember 5. hétfő
"A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem..."
(János ev. 2:17)

 

3.) 2016. szeptember 12. hétfő
"A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre."
(Prédikátor 10:12)

 

4.) 2016. szeptember 19. hétfő
"Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal! Így készítsd el: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök, magassága pedig harminc könyök! Ablakot is csinálj a bárkára: egy könyökre hagyd azt felülről! A bárka ajtaját az oldalára helyezd! Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet!"
(Mózes első könyve 6:14-16)

 

5.) 2016. szeptember 26. hétfő
"Isten azt mondta Nóénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet."
(Mózes első könyve 9:8-11)

 

6.) 2016. október 03. hétfő
"Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!"
(Zsoltárok könyve 149:1 és 150:3-6)

 

7.) 2016. október 10. hétfő
"Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!"
(Pál levele a filippiekhez 4:8)

 

8.) 2016. október 17. hétfő
"Oltalmam és váram,
Istenem, akiben bízom!
"
(A zsoltárok könyve 91:2)

 

9.) 2016. november 7. hétfő
"Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is."
(Máté 6:21)

 

10.) 2016. november 14. hétfő
""
()

 

11.) 2016. november 21. hétfő
"Kérlek azért titeket, testvéreim...  ...változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes."
(Pál levele a rómaiakhoz 12:2)

 

12.) 2016. november 28. hétfő
"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által."
(Pál levele a rómaiakhoz 10:17)

 

13.) 2016. december 05. hétfő
"Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!"
(A zsoltárok könyve 27:14)

 

14.) 2016. december 12. hétfő
"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."
(Pál első levele a Korinthusiakhoz 13:13)

 

15.) 2016. december 19. hétfő
"Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek, ... hogy örömötök teljes legyen."
(János evangéliuma 26:23-24)

 

16.) 2017. január 3. kedd
"Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!"
(A zsoltárok könyve 136:1)

 

17.) 2017. január 9. hétfő
"De aki mindvégig kitart, az üdvözül."
(Máté evangéliuma 24:13)

 

18.) 2017. január 16. hétfő
"Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy."
(A Zsidókhoz írt levél 11:8)

 

19.) 2017. január 23. hétfő
"Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek."
(Ézsaiás könyve 40:1)

 

20.) 2017. január 30. hétfő
"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet."
(Máté evangéliuma 5:5)

 

21.) 2017. február 6. hétfő
"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent."
(Máté evangéliuma 5:8)

 

22.) 2017. február 13. hétfő
"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok."
(Péter első levele 5:7)

 

23.) 2017. február 20-tól hétfőtől
"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de  szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."