Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskola, amelynek nemcsak múltja, de jövője is van.

 

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."

Pál levele a rómaiakhoz 8:38-39

 

 

 

OKTÓBER

A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA

 

  Bizonyára sokan vannak úgy, hogy a nyár napsütéses időszaka után beköszöntő felhősebb, borúsabb szeptemberi napok milyen hamar elszaladnak. 

  A gyermekek iskolakezdése olyan feladatokat ad a családoknak amelyek megoldása közben telik ez a hónap. A tanszerek megvásárlása, a kinőtt ruhák pótlása, a heti órarend, a délutáni zene, edzés, szolfézs, néptánc idejének a napi/heti rendbe beillesztése alatt szinte észrevétlenül suhannak el a napok.

 Október talán olyan időszaka az évnek amely nemcsak egy őszi hónap, hanem lélegzetvételnyi idő a november eleji halottaknapja és november végén kezdődő adventi időszak előtt.

  Ez a hónap egyházunk számára olyan áldott idő, amikor egyházunk kezdetére emlékezünk vissza. Azt kérdezzük magunktól és keressük rá a választ: Mi a küldetésünk ebben a világban? Ezzel a kérdéssel  fordul felénk a  körülöttünk élők is. Mit jelent reformátusnak lenni, és mit jelent magyar reformátusnak lenni? Három gondolattal szeretném kifejteni a válaszomat:

1). „Vedd és olvasd” Augusztinusz  vagy a katólikus szokásmód szerint szent Ágoston hallotta ezt a mondatot.

 A régi kultúrákban bizony nagy tekintélye volt az irnokoknak, akik tudására az élet minden területén szükség volt, hiszen sok fontos dolgot kellett írásban rögzíteni. (Jóval kevesebbet tudnánk az emberti kultúrák történetéről, he nem lenne írásbeliség.) Az irni-olvasni tudás nem volt általános. Talán még mostanában is elmondhatjuk, hogy sokan vannak, akiknek nincs meg ez a tudásuk, pedig ma a tudásalapú kort köszöntjük. 

  A reformáció gondolata így is megközelíthető: Legyen Isten igéje mindenki számára elérhető, tudja azt olvasni. Ma így mondanám: olvass ne szörfözz! Talán furcsa ez a kifejezés, pedig naponként találkozunk vele, mivel a mai nemzedék kevesebbet olvas de annál többet böngészik az interneten. Nem olvassa a számítógép képernyőjét , hanem „böngészi” azt. Az olvasás kifejezés az elmélyedő embert mutatja meg, ellenben aki böngészik, az több dolgot is egyszerre csinál, vagy csinálhat.

2) „ Én vagyok az élet kenyere” ( Ján.6.35.) mondja Jézus. A reformátusoknál a kenyér az Istentiszteleteken is főszerepet kapott. Egyházunkban a testi és lelki táplálék a kenyérben válik kézzelfoghatóvá. Gondolkodásunkban ez a két dolog összefügg :Krisztus egyenlő az élettel és a kenyér is az életet jelenti, így Krisztus az élet kenyere.

3) „magának kiválasztott minket”  (Ef.1.4.) Az idézett ige azt jelenti, hogy Isten tud rólunk. Azt jelenti küldetésünk van. Azt jelenti, hogy fontosak vagyunk számára. A reformátusok számára erőt jelent, hogy tudják: benne vannak Isten üdvösséget hozó tervében, annak részesei, munkásai.  A reformátusok a kiválasztottságot vallók közössége. Senki nem szakíthat el minket Isten kegyelmétől, amely Krisztus Urunkban emberré lett.

 

Október a reformáció hónapja, halljuk meg azt a mondatot amelyet Augusztinusz is kapott:
Tolle, lege: Vedd és olvasd! Így legyen.

 

Pella Pál lelkipásztor

           

 

 

 

Iskolakezdő gondolatok a 2019/2020-as tanév kezdetén

FEJLŐDÉS

BÖLCSESSÉGBEN – OKOSSÁGBAN – TUDÁSBAN

„Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás.”   (Péld. 8.12.)

 

 Megérkeztünk egy új tanév küszöbéhez.  A nyárvégi, csendes napokban, családi beszélgetések alkalmával sokszor sóhajtanak fel gyermekek és szülők: vége a nyárnak, kezdődik az iskola. Ebben a sóhajtásban van némi szomorúság, némi öröm, sokszor kihallható belőle az izgalom és a várakozás (mit hoz a tanév?).

 Sok esetben  a gyermekek, a sóhajtás után fel is teszik ezt a kérdést: Anya/ Apa a miért van az iskolára szükség, miért kell oda járjak?  Ilyenkor a szülő összeszedi gondolatait, mert tudja ez elől a kérdés elől nem lehet kitérni, erre választ szükséges adni a kérdezőnek. Azonban nem csak gyermekek kérdezhetnek az iskolával kapcsolatban, hanem felnőttek is. Nekünk egyházi intézményt fenntartóknak, abban dolgozóknak többször teszik fel majdnem ugyanezt a kérdést, de kicsit mégis másképpen, talán egy kis éllel is: Mi szükség van egyházi intézményekre?

 A tanév indulásakor helyén való ezzel a témával foglalkozni. Az első kérdés: Mi a célja az iskolában folyó tanításnak, tanulásnak?  A kérdésre adandó választ pedig egy fogalommal szeretném kezdeni. Azért van szükség tanulásra és iskolára, mert az ember fejlődő lény. Születésünktől kezdve fejlődünk. A magyarban használatos fejlődés szavunk első három betűje utal arra, hogy aki fejlődik, annak először a fejében történik változás. A fej az emberi test szerkezetében/szervezetében kiemelt szerepet kapott, ami már testtartásunkból, érzékszerveink elhelyezkedéséből is látható. Elsősorban az emberi gondolkodásnak az agynak a helye de, a hallás, a látás, a szaglás az ízek érzékelése, tevékenységeink irányítása mind fejünkben történik. A fejnek kiemelt szerepe van az ember fejlődésében.

 Mi tehát a fejlődés? A kérdéssel foglalkozó szakemberek így szedik össze a válaszokat:

  1. Olyan változás, amelyek egyre összetettebb feladatok megoldására tesz képessé.
  2. Születéstől, sőt a fogantatástól a halálig tart.
  3. A fejlődés és a szocializáció (társadalmiasulás) egymástól elválaszthatatlan.
  4. Örökség és környezet, azaz biológiai és társas hatások egyaránt befolyásolják.

Fontos megállapítások ezek. Tulajdonképpen a „miért kell az iskola?” kérdésre ezekből a megállapításokból kiindulva adunk választ.

 Természetesen felvethető az a kérdés is, hogy mindez iskola nélkül nem lehetséges? A történelemben az emberi gondolkodás fejlődése megadta a választ: bizonyos határt elérve már iskolára van szükség. Ha egy műhelybe, irodába, konyhába belépünk, akkor ki kell ismerjük magunkat, hogy munkánkat elvégezhessük. Amíg csak néhány eszközre van szükség addig nincs baj. Amikor ettől bonyolultabb munkát szeretnénk elvégezni, akkor bizony a szerszámok és eszközök rendszerezése válik elengedhetetlenné. Az iskolában a gyermekek így kapják a tudást, nem rájuk zúdítva, hanem témánként rendszerezve, áttekinthetővé, megérthetővé téve, hogy bonyolult feladatokat is átlássanak és képesek legyenek megoldani.

 Itt kell tovább lépnünk az egyházi iskola kérdéséhez. A címben idéztem egy mondatot, ami a bibliában található példabeszédek könyvében van leírva. Itt a biblia megszemélyesíti a bölcsességet és az okosságot, azt írja: ezek olyanok, mint két albérlő: együtt laknak, összeköltöztek. A bölcsesség és okosság azért van személyessé téve, és élőlényként ábrázolva, mert fejlődni csak élőlény képes. Bizony Istentől kapott feladatunk, hogy a bölcsesség és okosság folyamatosan növekedjen, de nem akárhogy! Itt a bibliai versben olvasható egy fontos jelző, ami a bölcsesség és az okosság birtokában van: ez pedig a tudás. Figyelmezzünk: nem akármilyen tudás, hanem a megfontolt tudás. A megfontoltság pedig már lelki tulajdonság. A megfontolt ember az, aki igyekszik több szempontot is figyelembe venni döntésekor. Az egyházi iskolában felvetődik egy új szempont, mégpedig az ember lelki oldala.  Minden ember hoz logikus és ésszerű döntéseket és hoz olyanokat, amelyekre azt mondjuk: nem az eszére, hanem a szívére hallgatott.  Ilyenkor kell a megfontolt tudás, hogy a bölcsesség az ember javát és fejlődését, előre jutását segítse, szolgálja.  Nem vezet előre, ha az ember mindig az eszére hallgat, de az sem, ha csak mindig a szívére figyel. Ennek a kettőnek: a logikának és az érzelmeknek összhangban kell lennie.  Itt megint ismételnem kell a fent már leírtakat: a megfontoltság. Döntések meghozatalakor a különböző szempontok megvizsgálása segíti az embert a testi, lelki előrejutásban, fejlődésben. Az iskolában van lehetőség arra, hogy mindez beépüljön a gyakorlatba, megszokottá váljon. Ne csak a fejbéli tudás fejlődjön, hanem a lelki oldalt is lehessen fejleszteni. Feltételes módban fogalmaztam, mert mindez lehetőség, amit megteremteni igyekezünk, de mindenki maga dönti el, hogy életében használja-e. Feladatunk és küldetésünk, hogy mindannyiunk életébe, fejlődésébe beépítsük a megfontoltságot, a lelki szempontok figyelembe vételét.  Végezetül álljon itt a sokak számára ismert magyar Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert gondolata:

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.

Sikeres tanévet kívánok mind a diákoknak, mind a  pedagógusoknak.

 

                                                                                                          Pella Pál lelkipásztor 

 

 

 

 

 

Csenki Imre néptanító díj átadó ünnepsége megtekinthető
a következő linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmf2B-eB73A

 

 

 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

FLASHMOB PÁLYÁZAT

A zsűri döntése alapján a Digitális Témahét 2019 Flashmob pályázatán az iskolánk által, a Művelődési Ház mögötti szabadtéri színpad nézőterén megformázott "DTH" fotónk kapta meg a különdíjat.

A hírt már kitették a Digitális Témahét honlapjára is:
http://digitalistemahet.hu/hir/flashmob-palyazat-2019-eredmenyhirdetes

dth_6.jpg

 

 

 

 

"ERŐSS" EREDMÉNYEK

 

2019. június 12-én vettünk részt Budapesten a K&H Bank Vigyázz, kész, pénz! országos pénzügyi vetélkedő döntőjén,ahol 467 csapatból a II. helyen végeztünk.

received_413054145952985.jpeg

Szívből gratulálunk az elért eredményhez!

 

 

 

2019. május 17-én Szerepi Labdarúgó Tornán 

a leány és a fiú IV. korcsoportos csapatainkkal mi lettünk a bajnokok.

A leányoknál a torna legjobb játékosa: Molnár Janka

A fiúknál a gólkirály: Telepó Zsolt

szerepi-labdarugo-torna.jpg

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak!

 

 

Földi János természettudományi versenyen Oláh Márk Csaba hetedik osztályos tanuló, ötödikes korától, immár 3. éve vesz részt ezen a színvonalas  versenyen. A 7-8.-osok mezőnyében fél ponttal lemaradva az első helyezettől a 2. helyen végzett.

Felkészítő nevelők: Kiss Zsuzsanna és Ráczné Kövesi Klára

foldi-verseny3.jpg

Szívből gratulálunk az elért eredményhez!

 

 

2019. április 10-én Debrecenben a Tudásbajnokság megyei fordulóján

Oláh Márk Csaba 7. a osztályos tanuló

biológiából 3.helyen végzett!

Szívből gratulálunk az elért eredményhez!

 

 

 

Nagy Norman Szabolcs 4. osztályos tanuló a hétvégén vett részt

az Országos Alapműveleti matematika versenyen Marcaliban, ahol 8.helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Mile Mónika

orszagos-alapmuveleti-matematika-verseny.jpg

Szívből gratulálunk az elért eredményhez!

 

 

Főnix-kupán a fiaink bajnokok lettek a leányaink a 2. helyen végeztek.

A torna gólkirálya a fiúknál: Telepó Zsolt

A legjobb kapus a fiúknál: Németh Balázs

A lányoknál a legjobb játékos: Budaházi Gréta

fonix-kupa.jpg

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak!

 

 

Mezőtúron szép eredményeket értek el a gyerekek

a II. Csenki Imre Zsoltár- és Népdal zsoltáréneklő Versenyen:

Feke Dorottya 2. a arany
Szabó Hanna Zoé 2. a arany
Domahidi Olga 4. b arany
Kiss Kata 6. a ezüst
Baranyai Nikolett 7. a ezüst
Szilágyi Nimród Benedek, Baranyai Benett Lajos, Nagy István Vajk 2. a arany, 1.hely
Kiss Adél, Boros Boróka Anna, Sutus Hanna 3. b ezüst
Nagy Anna Rella, Berecz Hanga, Jeney Dóra Kata 4. a ezüst

Felkészítő pedagógus: Nagy-Fekete Zsuzsanna

zsoltareneklok-mezotur.jpg

Szívből gratulálunk az elért eredményekhez!

 

 

V. Diószegi labdarúgó torna IV. kcs. fiú kategóriában a csapatunk a 2. helyen végzett.

A torna gólkirálya Telepó Zsolt lett.

v.-dioszegi-labdarugo-torna-iv.-kcs.-fiu.jpg

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak!

 

 

2019. május 6-án Berettyóújfaluban megrendezett V. Diószegi Teremlabdarugó Tornán

a II. kcs-os focistáink - három iskola csapatát megelőzve - az I. helyen végeztek!

v.-dioszegi-teremlabdarugo-torna.jpg

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak!

 

 

Debrecenben rendezték meg a Diákolimpia labdarúgó megyei döntőt,

a leánykáink az előkelő II. helyen végeztek.

diakolimpia-labdarugo-megyei-donto.jpg

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak!

 

 

Békésen a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium rendezte meg a "Csodatévő Jézus rajzpályázatot,
melyen iskolánk tanulói szép eredményeket értek el:

Pocsai János 2. a osztály különdíj
Felkészítő pedagógus: Kissné Balla Krisztina

Laskai Nóra 1. b osztály különdíj
Felkészítő pedagógus: Szélné Szabó Judit

Jakab Nóra Jázmin 1. b osztály II. hely és a zsűri különdíj
Felkészítő pedagógus: Szélné Szabó Judit

Szívből gratulálunk az elért eredményekhez!

 

 

 

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny megyei fordulóján

Oláh Márk Csaba 7. osztályos tanuló 7. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Kiss Zsuzsanna

Gratulálunk neki a szép eredményhez!

 

 

 

 

2019. április 26-án a  XX. Országos Bibliai Történetmondó versenyen

Kiss Ágota 1.b osztályos tanuló  1.helyezést ért el

Felkészítő pedagógus: Szélné Szabó Judit

Szabó Anna 2.a osztályos tanuló rajzpályázaton 1.helyezést ért el.

Gali Rebeka 3.b osztályos tanuló a bibliai történetmondásban 3. helyezést ért el. 


“Az én Bibliám” című fogalmazásversenyen 6 tanulónk kiemelt díjazásban részesült:
Lelesz Hanna 3. a osztályos tanuló,
 Szitai Sára, Nagy Csenge, Keserű Flóra, Pella Boldizsár 4. a osztályos tanulók és
Kiss Kamilla Hunorka 5. b osztályos tanuló.

Felkészítő pedagógusuk: Rábainé Vura Ilona

.bibliai.jpg

Szívből gratulálunk nekik és a felkészítő pedagógusoknak a szép eredményekhez!

 

 

 

Nagy Norman Szabolcs 4. osztályos tanuló
a megyei Alapműveleti matematika versenyen
1.helyezést ért el.
4. évfolyamon kb. 110 gyerek versenyzett Hajdú-Bihar megyében.
Május 11-én lesz az országos döntő Marcaliban,ahol az iskolánkat és a megyénket is képviselni fogja.
Felkészítő pedagógus: Mile Mónika
alapmuveleti-matematika-verseny.jpg
Szívből gratulálunk a szép eredményhez!

 

 

 

2019. április 15-én Cegléden Országos Egyháztörténeti versenyen vettünk részt.

 A csapat harmadik helyezést ért el.

Csapattagok: Bíró Dominik, Ferenczi Regő Pálos, Németh Balázs, Pusztai Ákos.

Felkészítő pedagógus: Kolozsi Lajos

Gratulálunk neki!

 

 

2019. április 15-én leányaink délelőtt megnyerték a Diákolimpia megyei elődöntőt

és így kvalifikálták magukat a megyei döntőbe!

57104136_2626391214055176_1161281735757922304_o.jpg
 

2019. április 15-én délután a fiaink 2. helyezést értek el a Rákóczi kupán.

Torna legjobb kapusa: Erdei Gergő

rakoczi-kupa.jpg

Szívből gratulálunk nekik!

 

 

Nagy Norman Szabolcs 4. b osztályos tanuló a hétvégén vett részt Szombathelyen a Zrínyi Ilona matematika verseny országos döntőjén.
A 4. évfolyamon 8460 fő versenyzett.
2019. április 14-én Norman a 42. helyen végzett.
Felkészítő pedagógus: Mile Mónika

zrinyi-ilona-matematika-verseny-orszagos-donto.jpg

Szívből gratulálunk ehhez a szép eredményhez!

 

 

2019. április 12-én Varázsceruza megyei helyesírási versenyen

Szerdi Csanád 3. a osztályos tanuló 5. helyezést
Felkészítő pedagógus: Faragó Katalin

Jávorszki Márk 4. b osztályos tanuló 2. helyezést

Gali Dániel 5. b osztályos tanuló 10. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógusuk: Nagyné Bagdi Angelika

Iskolánkat képviselte még és nagyon szépen versenyzett

Gál Stefánia 4. a és Kiss Zorka Ágnes 5. a osztályos tanuló.

varazsceruza-megyei-helyesirasi-verseny-1.jpg

Gratulálunk ezekhez a szép eredményekhez!

 

 

 

Tanulóink 2018/2019. tanév "erőss" eredményei az alábbi linken tekinthető meg:
https://erossreformatusiskola.eoldal.hu/cikkek/versenyek--eredmenyek/2018-2019.-tanev/